Skandlink / En pålitlig prefabricerade trähus leverantör

    iso 9001                iso 14001            id06          

 

Vi erbjuder kompletta prefabricerade huslösningar, från ritning till konstruktion och byggnation. Vi använder uteslutande miljövänliga material och tar ansvar för hela processen från tekniska ritningar till det nyckelfärdiga huset. Därför kan vi garantera att ditt nya hus håller en hög kvalitet och blir färdigt enligt överenskommelse.

Vi startade vår verksamhet med huvudsyfte att skapa ett husföretag som tänker lite smartare och offerera kunder mer flexibla huslösningar men ändå hålla priser på en mycket konkurrenskraftig nivå i förhållande till den kvalitet vi levererar till kund. Vårt huskoncept gör det möjligt att snabbt och enkelt skapa kundanpassade miljövänliga hus med samma kvalitet som platsbyggda hus.

Företaget är certifierade för ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015. Det innebär att företaget har implementerat ett kvalitets- och miljöledningssystem där alla processer och procedurer har blivit noggrant utformade och kvalitetsprovade enligt internationella standarder

Företagsnyheter / Se vad nyligen har vi jobbat med

Välja rätt leverantör / Vi bygger ditt hus precis som du vill ha det

Cooperation Step 1

1. Ska du bygga nytt hus?

Cooperation Step 2

2. Vi har den perfekta lösningen för dig

Cooperation Step 3

3. Bekräfta husoffert och leveransomfattning

Cooperation Step 4

4. Skriva avtal och njut av ditt nya hus

Erfarenhet som förenklar byggprocess

Produktion och marknader

Vårt kontor och fabrik ligger geografiskt väl till i Liepaja, Lettland. I dagsläget levererar vi hus till kunder i följande länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland. Vi levererar hus enligt de specifika byggregler som gäller i det land där huset ska uppföras. För oss kommer kvaliteten alltid först och det allra viktigaste är att du som kund blir nöjd med ditt nya hus.

Våra hus byggs vanligtvis enligt något av följande två system:

Prefabricerade element i trä

Med vårt effektiva byggsatssystem produceras alla huselement, dvs. väggar, bjälklag och takpaneler på fabriken och transporteras sedan till byggplatsen för montering. På så sätt kan hela huset uppföras på bara några dagar. Det avslutande arbetet med interiören sker på plats och omfattar bland annat målning/tapetsering, golvläggning, kakling av badrum och montering av kök.

Detta system lämpar sig väl för enfamiljshus, radhus, villa, etc. och kan också vara en lösning om det är begränsad framkomlighet till hustomten.

Modulbyggnader / volymer

Liksom våra byggsatser produceras våra moduler inomhus på fabrik. Skillnaden är att väggar, bjälklag och takpaneler byggs ihop till färdiga moduler redan på fabriken. Modulerna transporteras sedan till byggplatsen där de sätts samman till den slutliga konstruktionen.

Modulbyggnader, även kallat prefabricerade volymer, är inte ett byggbarack, det är helt enkelt ett hus som är byggt på fabrik och därefter levererad och monterad ihop på byggplats. Vanligtvis byggs ca 95 % av huset på fabriken och det återstående arbetet utförs på plats (montering av modulerna).

Att bygga ett standardhus på fabrik är tämligen okomplicerat. Att skräddarsy ett hus efter kundens önskemål är desto svårare. Inte desto mindre är det just det som är vår specialitet.

 

Våra kunder / Vi är stolta över våra kunder

Vi bygger och levererar huslösningar till:

  • arkitektbyråer
  • små och medelstora byggföretag
  • fastighetsutvecklingsföretag
  • kommuner

Vi ser varje husprojekt som en ny utmaning som ger oss nya erfarenheter och ökad kunskap. Detta kommer våra kunder tillgodo och vi gör alltid vårt bästa för att hitta den bästa möjliga lösningen för dig!